personer som håller en skylt på dagtid

protestera

Vad betyder en dröm där du protesterar?

En dröm där du protesterar mot något eller befinner dig på en protest visar att du måste stå upp för dig själv och dina rättigheter. Var uppmärksam på detaljerna i din dröm eftersom drömmen kan visa att du ignorerar eller förbiser en viktig fråga i ditt liv. Det är dags att vidta åtgärder.