röd brandsläckare på grön vägg

nödsituationer

Vad betyder en dröm där du är i nöd?

En dröm där du är i nöd symboliserar att du saknar något viktigt i ditt liv. Var uppmärksam på din ekonomi.

Vad betyder en dröm där någon annan är i nöd?

En dröm där någon annan är i nöd symboliserar att du borde vara mer medkännande och sympatisk mot dem. Lär dig att uppskatta de saker du har. Tänk på hur du kan hjälpa till i stället för att vara ett problem.

Vad betyder en dröm där du erbjuder din hjälp i en nödsituation?

En dröm där du erbjuder hjälp och den avvisas betyder att du är för påträngande och att du måste respektera någons gränser.