gråskalafoto av kvinna

nervsammanbrott.

Vad betyder en dröm om ett nervöst sammanbrott?

En dröm där du eller någon annan får ett nervöst sammanbrott tyder på att du har förlorat din referensram i en relation eller situation. Du söker mer klarhet och insikt. Drömmen kan också tyda på att du har svårt att lita på ditt eget omdöme och dina egna beslut. Du känner dig osäker.