sju marinfartyg seglar på havet under dagtid

marinblått

Vad är en dröm om att vara i flottan?

En dröm där du är i flottan symboliserar ditt behov av organisation, disciplin och struktur i ditt liv. Drömmen är ett budskap om att du är på rätt väg mot framgång.

Vad betyder en dröm om en marinsoldat?

En dröm om en marin betyder att du måste ta hjälp av andra för att nå dina mål. Vanligtvis handlar dessa mål om ekonomi, arbete eller livsstil.

Vad betyder en dröm om en marin som kommer till sjöss?

En dröm om en marin som anländer i hamn är ett tecken på tur i kärlek, relationer och ekonomi.

Vad betyder en dröm om att vara rädd för en marinsoldat?

En dröm där du är rädd för flottan eller blir jagad av flottan är en indikation på olycklig vänskap, förlorad kärlek, problem i ett förhållande eller problem i personliga relationer. Det är dags att ägna särskild uppmärksamhet åt ditt förhållande eftersom olyckliga omständigheter kan komma att inträffa.

Vad betyder en dröm om färgen navy (blå)?

En dröm om en marinblå färg representerar en brist på individualitet och kreativitet. Se även följande drömmen om färgernas betydelse