månen

månen

Vad betyder en dröm om månen?

En dröm om månen representerar en dold, mystisk aspekt av dig själv. Den förknippas ofta med kvinnlig mystik och intuition eller med det undermedvetna. Drömmen kan också representera ett förändrat sinnestillstånd eller en övergång till en annan tidsperiod.

Vad betyder en dröm där du tittar på månen?

En dröm där du tittar på månen betyder att du har nått ett ögonblick av introspektion och upplysning. Du rör dig graciöst genom tid och rum. Du känner att du rör dig flytande i takt med förändringarna i din omgivning. Du är balanserad, centrerad och inte överväldigad av livets vändningar.

Drömma om månen under en viss del av måncykeln

Vad betyder en dröm om fullmåne?

En dröm om en fullmåne betyder fulländning och helhet eller stort överflöd.

Vad betyder en dröm om en nymåne?

En dröm om en nymåne symboliserar en ny början.

Vad betyder en dröm om månen i första kvartalet?

En dröm där månen är i första kvartalet indikerar en möjlighet att göra en förändring.

Vad betyder en dröm om en måne i sista kvartalet?

En dröm där månen är i sista kvartalet indikerar att du måste släppa taget om en undertryckt känsla.

Vad betyder en dröm om en halvmåne?

En dröm om en halvmåne indikerar cyklisk förändring, förnyelse och rörelse. Du utvecklas smidigt i riktning mot din livsväg.

Drömmer om månens egenskaper

Vad betyder en dröm om en ljusmåne?

En dröm om en måne som lyser starkt kan tyda på andlig rikedom.

Vad betyder en dröm om en röd måne eller en blodmåne?

En dröm om en röd måne eller blodmåne indikerar en svårighet eller någon form av svårighet på din väg. Eller så indikerar drömmen slutet på ett förhållande, en situation eller ett problem. Drömmen kan också representera slutet på en epok eller att något viktigt i ditt liv har gått över.

Vad betyder en dröm om en blå måne?

En dröm om en blå måne står för förändring och nya möjligheter.

Drömmer om månens rörelse

Vad betyder en dröm där månen vänder sig åt fel håll?

En dröm där månen vänder sig åt fel håll hänvisar till ett oväntat hinder i ditt liv. Det kan också vara en varning om att något är fel i ekonomin eller att du måste tänka om i en viss situation.

Vad betyder en dröm där jorden kretsar runt månen?

En dröm där jorden kretsar runt månen symboliserar förändringens cykliska natur.

Drömmer om flera månar

Vad betyder en dröm om två månar?

En dröm om två månar tyder på att man dras i två olika riktningar. Den representerar också två ytterligheter.

Vad betyder en dröm om tre månar?

En dröm om tre månar betyder att du balanserar livets upp- och nedgångar väl. Ditt liv befinner sig i dynamisk balans.

Vad betyder en dröm om fyra månar?

En dröm om fyra månar tyder på att du dras i fyra olika riktningar. 

Vad betyder en dröm om fem månar?

En dröm om fem månar indikerar att det råder stort kaos eller förvirring i ditt liv. Det är också en indikation på att din intuition eller instinkt är mycket stark och att du bör följa den.

Andra drömmar om månen

Vad betyder en dröm där du ser månens faser genom ett teleskop?

En dröm där du ser månens faser genom ett teleskop representerar din förmåga att uppfatta och förstå sanningen tydligt.

Vad betyder en dröm om att hoppa och röra vid månen?

En dröm där du hoppar och rör vid månen hänvisar till din ambition. När det gäller dina mål och ambitioner ska du sikta högt. Du kan göra vad som helst om du bara satsar på det.

Vad betyder en dröm där en asteroid träffar månen och den exploderar?

En dröm där en asteroid träffar månen och får den att explodera innebär att galenskaperna i ditt liv är utom kontroll. Du ger för mycket efter för dina impulser.

Vad betyder en dröm om en månförmörkelse?

En dröm om en månförmörkelse betyder att din feminina sida hamnar i skymundan. Se även dgräddans betydelse av månförmörkelse

Bläddra till toppen