kyrka

kyrka

Vad betyder en dröm om en kyrka?

En dröm om en kyrka representerar helighet och andlig näring. Drömmen symboliserar dina värderingar och de saker som du ser som heliga.

Vad betyder en dröm där du befinner dig i en kyrka?

En dröm där du befinner dig i en kyrka tyder på att du söker andlig upplysning och vägledning. Du vill bli befriad. Kanske har du gjort misstag i det förflutna som har lett dig bort från din väg mot dina mål. Med rätt stöd kommer du tillbaka på rätt väg. Drömmen kan också betyda att du ifrågasätter och tvivlar på din livsväg och vart den leder. Du omvärderar ditt liv.

Vad betyder en dröm om en brinnande kyrka eller en bombning av en kyrka?

En dröm om en brinnande kyrka eller en bombning av en kyrka innebär att dina andliga behov inte uppfylls. Eller så indikerar drömmen att du förkastar en aspekt av dig själv.