kors

kors

Vad betyder en dröm om ett kors?

En dröm om ett kors eller flera kors representerar lidande, martyrskap, död eller offer. Eller så är drömmen en symbol för din tro. Den här drömmen kan också berätta att du har ett kors att bära, att du lider av något eller att du har något som orsakar dig stora svårigheter.

Vad betyder en dröm om ett kors i ett landskap eller en grav?

En dröm om ett kors i ett landskap eller på en grav betyder att du måste bearbeta en situation eller något från ditt förflutna innan du kan gå vidare.

Vad betyder en dröm om ett krucifix?

En dröm om ett krucifix symboliserar nytt liv, andlig vägledning och befrielse. Alternativt är drömmen en varning om att det lurar en katastrof som du eller andra i din omgivning kommer att drabbas av, och att du kommer att drabbas av svårigheter och svårigheter.

Vad betyder en dröm om att kyssa ett krucifix eller ett krucifix?

En dröm om att kyssa ett krucifix förutspår en ny utveckling som du har svårt att acceptera.

Vad betyder en dröm om ett uppochnedvänt krucifix?

En dröm om ett uppochnedvänt krucifix representerar oordning och kaos. Du vet inte längre vad du ska tro eller vad som är rätt.

Vad betyder en dröm om ett svängande kors eller krucifix?

En dröm om ett svängande kors tyder på att du tvivlar på din tro eller ditt trossystem.

Vad betyder en dröm om en korsfästelse?

En dröm där du blir korsfäst tyder på att du straffar dig själv. Du känner dig skyldig till något.