kil

kil

Vad betyder en dröm om en kil?

En dröm om en kil, keg eller keil symboliserar stöd och din förmåga att be om hjälp när du behöver det. Drömmen kan också betyda att en kil drivs in mellan dig och dina familjemedlemmar eller din partner, vilket kan leda till att kontakten bryts eller till skilsmässa.