kortpälsad brun och vit hund

Hundkoppel eller halsband

Vad betyder en dröm om att hålla ett hundkoppel?

En dröm där ditt husdjur går i koppel eller där du håller i ett koppel, halsband eller koppel till en hund, en katt eller ett annat djur tyder på att du behöver mer kontroll i ditt liv. Du behöver ta ledningen i ett projekt eller en situation.

Vad betyder en dröm där du bär en krage?

En dröm där du själv bär ett hundkoppel indikerar att du behöver visa mer återhållsamhet när det gäller dina sexuella drifter och önskningar. Alternativt kan drömmen tyda på att du är för lättledd eller för lättpåverkad. Du låter andra människor styra dig och går i en riktning som du egentligen inte vill gå.

Vad betyder en dröm där ditt bälte är trasigt?

En dröm där ett koppel har brutits eller där ditt husdjur har dragit loss kopplet betyder att du har lyckats frigöra dig från någons kontroll och inflytande.