homosexuell

homosexuell

Vad betyder en dröm där du är homosexuell?

En dröm där du är homosexuell när du inte är det symboliserar en förening med aspekter av dig själv som du ännu inte kände till. Den här drömmen symboliserar självkärlek, självacceptans och medkänsla.

Om du är homosexuell är drömmen en återspegling av vad du upplever under dagen.

Vad betyder en dröm där du tycker att homosexualitet är konstigt?

En dröm där du känner dig obekväm med homosexualitet symboliserar att du är rädd eller orolig för dig själv eller dina relationer.

Vad betyder en dröm där en förälskelse, vän eller make är homosexuell?

En dröm där mannen du gillar är homosexuell symboliserar din rädsla för att han inte längre ska gilla dig eller din rädsla för att bli avvisad.

Vad betyder en dröm om ett förhållande med någon som inte är av ditt kön i verkligheten?

En dröm där du är i ett förhållande med någon som i verkligheten inte liknar ditt kön symboliserar att du söker specifika egenskaper hos en partner som representeras av denna person. Eller så betyder drömmen att du letar efter något ouppnåeligt i ditt nuvarande förhållande.

Vad betyder en dröm där du befinner dig i ett homosexuellt förhållande?

En dröm där du befinner dig i ett homosexuellt förhållande betyder att du kommer att göra en förändring i ditt liv. Detta är en bra tid för en ny start. Se även drömmen om betydelsen av homosexuell

Se även drömmen om betydelsen av:

Bläddra till toppen