två personer på stranden

häl

Vad betyder en dröm om din egen häl eller dina egna klackar?

En dröm om din klack eller dina klackar representerar förtryck och sårbarhet. Kanske är det dags att sätta klackarna i rullning någonstans och flytta från en plats där du är olycklig.

Vad betyder en dröm om en skadad häl?

En dröm om en skadad häl eller en skadad akillessena betyder att du känner dig begränsad eller tillbakahållen av något i ditt liv.

Vad betyder en dröm om någon annans klackar?

En dröm om någon annans klack eller klackar betyder att du medvetet eller omedvetet begränsar eller begränsar någon.