arizona bark skorpion på stenar

gift

Vad betyder en dröm om toxin eller gift?

En dröm om gift symboliserar fara, svek och olycka. Den varnar dig för att något i ditt liv orsakar mycket negativitet och sorg. En förändring i ditt liv är nödvändig.

Vad betyder en dröm om giftig mat?

En dröm om giftig mat symboliserar svek från någon som står dig nära. Du måste vara försiktig och se dig för.

Vad betyder en dröm om giftigt vatten?

En dröm där du dricker giftigt vatten tyder på att du är i fara. Du måste vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv.

Drömmar om förgiftning

Vad betyder en dröm om att vara påverkad av gift?

En dröm där du blir förgiftad eller påverkad av ett gift symboliserar att du håller på att förlora kontrollen över en viss situation. Eller så antyder drömmen att du har nått en ny medvetandenivå.

Vad betyder en dröm där du tar gift?

En dröm där du intar eller andas in gift symboliserar att du introducerar något som är skadligt för ditt välbefinnande. Det kan handla om bitterhet, svartsjuka eller andra negativa känslor som tar överhanden. Den här drömmen kan också betyda att du måste se upp för rivaler eller att människor gör dig illa.

Vad betyder en dröm där du blir förgiftad?

En dröm där du blir förgiftad symboliserar att dina rädslor håller på att besannas. Du måste vidta omedelbara åtgärder och göra förändringar i ditt liv. Eller så symboliserar drömmen att du är hotad. Du måste vara medveten om din omgivning så att du inte blir offer för en person eller grupp som vill skada dig.

Vad betyder en dröm om att förgifta någon?

En dröm där du förgiftar någon symboliserar att du är hänsynslös i dina försök att eliminera konkurrenter eller rivaler.

Drömmar om giftiga djur

Vad betyder en dröm om en giftig orm?

En dröm om en giftig orm symboliserar problem och onda tankar. Du känner dig mycket hotad och du måste förmodligen agera snabbt för att rädda dig själv från något. Se även drömmen om betydelsen av ormar

Vad betyder en dröm där du blir biten av en giftig orm?

En dröm där du blir biten av en giftig orm symboliserar att du står inför en kris. Du är hotad och måste bestämma hur du ska reagera. Den person som hotar dig är en person som du känner väl och som står dig nära. Du måste förmodligen göra vissa uppoffringar för att rädda dig själv. Se även drömmen om betydelsen av aggressiva ormar

Vad betyder en dröm om en giftig spindel?

En dröm om ett gift symboliserar en försåtlig eller dödlig kraft. Drömmen kan betyda att du använder för mycket droger eller alkohol eller att ditt förhållande eller din karriär har blivit "giftig". Drömmen kanske symboliserar något eller någon som är fysiskt, känslomässigt, ekonomiskt eller psykologiskt farlig för dig. Se även drömmen om betydelsen av spindlar

Vad betyder en dröm där du blir biten av en giftig spindel?

En dröm där du blir biten av en giftig spindel symboliserar att du upplever ett hot inom ett mycket intimt område av ditt liv. Någon du älskar och litar på har svikit dig. Du är i fara.

Bläddra till toppen