redigerat fotografi av en kvinna med suddigt ansikte som står bakom en stol

förtal

Vad betyder en dröm om förtal?

En dröm om förtal, förtal, förbannelse, hädelse eller hädelse indikerar en fiende eller konkurrent som har kommit in i ditt liv på falska villkor och som under förmodad vänskap kommer att orsaka dig stor skada. Eller så förutspår drömmen att dina ansträngningar kommer att motarbetas av skvaller.

Vad betyder en dröm där andra talar illa om dig?

En dröm där du blir förtalad, förolämpad, hånad eller att någon talar illa om dig tyder på att du omvärderar dina egna värderingar och ifrågasätter din identitet.

Vad betyder en dröm där andra förbannar dig?

En dröm där du blir förbannad av andra förutsäger att du är lycklig i kärlek.

Vad betyder en dröm där du föraktar dig själv?

En dröm där du förtalar eller förbannar dig själv tyder på en katastrof eller en olycka.

Vad betyder en dröm där du förtalar någon annan?

En dröm där du förtalar, förolämpar, skäller ut eller talar illa om någon innebär en växande misstro mot andra. Du är misstänksam mot andra människors avsikter.