försummelse

försummelse

Vad betyder en dröm där du känner dig försummad?

En dröm där du känner dig försummad representerar en aspekt av dig själv som du inte uppmärksammar tillräckligt. Du kanske förbiser något.

Vad betyder en dröm om ett försummat barn?

En dröm om ett försummat barn tyder på att du ignorerar ditt inre barns önskemål. Du är så fokuserad på det dagliga ansvaret att du glömmer att stanna upp och njuta av de små sakerna.

Vad betyder en dröm om en försummad hund?

En dröm där en hund försummas tyder på att du tar en av dina vänner för givet.