rektangulär beige och grönt teset och förpackade kakor

fack

Vad betyder en dröm där du bär en bricka?

En dröm där du bär en bricka tyder på att du stöder en sak eller grupp på ett känslomässigt eller ekonomiskt sätt.

Vad betyder en dröm där du tappar en bricka?

En dröm där du tappar en bricka tyder på besvikelse. Du sviker någon.

Vad betyder en dröm om en tom bricka?

En dröm om en tom bricka indikerar meningslösa utgifter eller obehagliga överraskningar. Du måste vara mer sparsam.

Vad betyder en dröm om en full bricka?

En dröm om en full bricka eller en bricka med värdesaker förutsäger att du kommer att överraskas av en trevlig utveckling.

Vad betyder en dröm om mat som serveras på en bricka?

En dröm där mat serveras på en bricka representerar ditt behov av att bli omhuldad och omhändertagen. Se även följande drömmen betyder servitör eller servitris