drake

Vad betyder en dröm om en drake?

En dröm om en drake symboliserar kallblodig livskraft. Drömmen kan också symbolisera din eldiga personlighet och din starka vilja. Du har en tendens att låta dig ryckas med av din passion, vilket kan leda till problem. Du måste utöva mer självkontroll.

Vad betyder en dröm där du är en drake?

En dröm där du är en drake symboliserar att du använder din ilska eller dina känslor för att få din vilja igenom.

Vad betyder en dröm där du är på ryggen av en drake?

En dröm där du sitter på ryggen av en drake betyder att du behöver vägledning för att hantera dina känslomässiga problem. Du känner att du kan åstadkomma allt, men du behöver också någon som vägleder dig genom kaoset.

Drömmar om att slåss mot en drake

Vad betyder en dröm där en drake attackerar dig?

En dröm där en drake attackerar dig symboliserar att du befinner dig i en farlig situation där du måste agera snabbt. Du kämpar mycket och det finns för många hinder på din väg.

Vad betyder en dröm där du slåss mot en drake?

En dröm där du slåss mot en drake betyder att du har svårt att kontrollera dina djuriska drifter, känslor och ditt humör. Ditt liv är fyllt av ständiga utmaningar och du kämpar för att balansera det ansvar som livet ger dig med dina personliga behov. Det kan verka som om allting går fel, men du kan uppnå allt du önskar. Allt du behöver göra är att tro på dig själv och din potential.

Vad betyder en dröm om att bli biten av en drake?

En dröm där du blir biten av en drake betyder att du går igenom en farlig period. Du står förmodligen inför en svår situation som kommer att sätta ditt tålamod och din styrka på prov. Var försiktig så att du inte blir känslomässigt engagerad i denna situation.

Vad betyder en dröm om att vinna en strid med en drake?

En dröm där du slåss mot en drake symboliserar att du övervinner ett svårt hinder. Du försöker hålla huvudet kallt. Du känner att du kan hantera situationen.

Vad betyder en dröm om att förlora en strid med en drake?

En dröm där du förlorar en strid med en drake betyder att dina känslor tar över ditt tänkande. Du kan behöva söka hjälp med dina problem.

Drömmar om flygande drakar

Vad betyder en dröm där en drake flyger?

En dröm där du ser en drake på himlen betyder att du kommer att övervinna en svår situation. Du kommer att segra över dina fiender. Det här är en dröm där du känner dig säker och självsäker. Du återhämtar dig från ett bakslag.

Vad betyder en dröm när en drake flyger över dig?

När en drake flyger över dig i en dröm betyder det att du kommer att övervinna ett allvarligt hinder som du står inför. Eller så är drömmen en indikation på att du kommer att få kontroll över ditt liv och dina omständigheter.

Vad betyder en dröm när en drake flyger över ditt hus?

Om en drake flyger över ditt hus i en dröm betyder det att du står inför en utmaning och att du kommer att möta den direkt. Du kan lita på din förmåga att hantera vad som än kommer i din väg. Du är redo att möta alla hinder.

Vad betyder en dröm där en drake landar nära dig?

En dröm där en drake landar i närheten betyder att du känner dig maktlös och att ditt självförtroende är lågt. Du kan också känna att du inte kan förändra din nuvarande situation. Drömmen kan betyda att du befinner dig i en svår situation och att du inte är tillräckligt stark för att ta dig ur den.

Drömmer om drakens färg

Vad betyder en dröm om en gul drake?

En dröm om en gul drake betyder att du går igenom en svår tid. Du kanske måste förlita dig på dig själv. Du kan behöva be om hjälp från någon du känner och litar på.

Vad betyder en dröm om en röd drake?

En dröm om en röd drake betyder att du måste möta motgångar. Du måste ta en risk och fatta ett beslut. Du måste lita på andra och göra ditt bästa för att lyckas.

Vad betyder en dröm om en grön drake?

En dröm om en grön drake symboliserar ett behov av att övervinna rädsla och aggression. I en dröm kanske du vill hitta sätt att förbättra dina relationer med dina nära och kära, få ett bättre jobb eller avsluta en ny affärsuppgörelse.

Vad betyder en dröm om en blå drake?

En dröm om en blå drake betyder att du utmanas på något sätt. Ditt undermedvetna talar om för dig att livet går dig förbi och att du måste agera.

Vad betyder en dröm om en orange drake?

En dröm om en orange drake betyder att du kommer att uppnå något som du har planerat under lång tid. Du kommer att bli förvånad när du ser hur bra det går. Eller så är drömmen en indikation på att du kommer att ha tur.

Vad betyder en dröm om en lila drake?

En dröm om en lila drake symboliserar att du är i fara och måste fly. Det är dags att kämpa och försöka rädda sig själv. Drömmen kan också tyda på att du är på väg att påbörja en resa, men att du inte vet vart du är på väg.

Vad betyder en dröm om en brun drake?

En dröm om en brun drake symboliserar fara och svårigheter. Du befinner dig mitt i en kamp och håller på att förlora hoppet. Du är förmodligen trött och förvirrad. Du letar efter ett svar som kan hjälpa dig att hitta en väg ut ur detta dilemma. Eller så måste du fatta ett stort beslut på kort tid.

Vad betyder en dröm om en vit drake?

En dröm om en vit drake symboliserar din styrka och din förmåga att lösa problem. Denna dröm är ett gott omen. Du kan få hjälp av en klok person som lär dig hur du ska leva ett balanserat liv.

Vad betyder en dröm om en svart drake?

En dröm om en svart drake symboliserar döden. Du står inför ett problem eller en situation som verkar omöjlig att lösa. Du kanske utsätts för ett fysiskt angrepp eller är involverad i ett förhållande som verkar vara på väg att ta slut. Du måste möta en kris för att övervinna situationen.

Vad betyder en dröm om en grå drake?

En dröm om en grå drake symboliserar behovet av att övervinna dina rädslor. Du känner dig hjälplös och orolig eftersom du saknar mod att agera. I den här drömmen kan du behöva ta ett modigt steg och gå framåt.

Vad betyder en dröm om en gyllene drake?

En dröm om en gyllene drake symboliserar rikedom, lycka, framgång och makt. Eller så symboliserar drömmen dina dolda tankar och önskningar.

Andra drömmar om en drake

Vad betyder en dröm om ett drakägg?

En dröm om ett drakägg betyder att en trevlig överraskning väntar dig eller att du kommer att få en oväntad gåva. Ditt undermedvetna talar om för dig att du har oroat dig i onödan för framtiden. Se även drömmen om betydelsen av ägg eller ägg

Vad betyder en dröm om en drakes födelse?

En dröm om en drakes födelse symboliserar din framväxande passion och starka vilja.

Vad betyder en dröm om drakeld?

En dröm om drakandedräkt eller drakeld betyder att du blir manipulerad av någon som vill skada dig. Du bör se till att du inte litar på någon och att du försöker hålla dig borta från dessa människor.

Vad betyder en dröm om ett drakbröl?

En dröm där du hör en drakes vrål tyder på att ditt liv kan vara i fara. Drömmen kan också symbolisera att du känner dig osäker och sårbar.

Vad betyder en dröm där du är fångad och en drake vakar över dig?

En dröm där du är fångad och en drake vakar över dig symboliserar att du är hotad av en fiende. Han är en mäktig och farlig person. Du måste hitta ett sätt att övervinna detta problem och bli av med honom.

Vad betyder en dröm där en drake andas eld?

En dröm där en drake andas eld symboliserar att du är i fara. Du befinner dig i en farlig situation och måste hitta ett sätt att fly.

Vad betyder en dröm om en drake i en grotta?

En dröm om en drake i en grotta symboliserar att du gömmer dig för fiender. Du kanske är rädd för att du inte vet vad de kommer att göra med dig. Du kan också vara i fara och behöva gömma dig.

Vad betyder en dröm om en drake i ett slott?

En dröm om en drake i ett slott symboliserar att du kommer att uppleva en plötslig förändring. Det är troligt att du kommer att stöta på något problem. Du kan behöva gå igenom en svår resa. Du måste agera snabbt för att skydda dig själv och lösa problemet.

Vad betyder en dröm där en drake plötsligt dyker upp?

En dröm där en drake plötsligt dyker upp symboliserar att du är i knipa och att du måste göra något snabbt. Du kommer att bli överraskad och chockad av situationen. Du blir rädd och måste vidta åtgärder för att lösa problemet.

Vad betyder en dröm om en stridande drake och orm?

En dröm där en drake och en orm slåss mot varandra symboliserar att du attackeras av en dold rival. Du måste vara uppmärksam och vaksam eftersom det inte finns någon garanti för att du kommer att vinna. Din fiende är mäktig och beslutsam. Han eller hon kommer att göra allt i sin makt för att skada dig. Se även drömmen om betydelsen av aggressiva ormar

Vad betyder en dröm om en drake enligt de gamla grekerna?

Enligt de gamla grekerna symboliserar en skräckinjagande drake allvarliga faror och en olycklig vändning i ditt liv.

Vad betyder en dröm om en drake enligt den medeltida traditionen?

Enligt medeltida traditioner symboliserar en dröm om en drake att din mamma eller pappa vägrar att ge dig en livspartner eller symboliserar kärlekens uppslukande aspekt.

Vad betyder en dröm om en drake enligt österländska kulturer?

I österländska kulturer symboliserar drakar andliga varelser som ger välstånd och lycka. En dröm om en metalldrake symboliserar en kompromisslös karaktär, en dröm om en vattendrake symboliserar tyst självförtroende, en dröm om en trädrake symboliserar ett analytiskt och logiskt sinne, en dröm om en elddrake symboliserar en tävlingsinriktad karaktär och ledarskap och en dröm om en jorddrake symboliserar sällskaplighet.

Bläddra till toppen