grön, röd och gul darttavla

dartpilar

Vad betyder en dröm om att kasta dartpilar?

En dröm där du kastar pilbollar hänvisar till sårande eller skadliga kommentarer som du eller någon annan har gjort. Eller så representerar drömmen dina mål och din uthållighet.

Vad betyder en dröm om en dartskiva?

En dröm om en piltavla tyder på att du känner dig fientlig mot någon annan. Du behöver uttrycka din ilska och dina känslor mer direkt. Eller så är drömmen en symbol för ett mål som du strävar efter. Du måste prova något nytt och övervinna din rädsla för att misslyckas.