foto av brunt fartygsdäck

däck

Vad betyder en dröm där du befinner dig på däck på ett fartyg?

En dröm där du befinner dig på däck på en båt representerar din koppling till dig själv och till naturen. Du måste vara mer medveten om din omgivning och uppskatta den mer.

Vad betyder en dröm där du befinner dig på däck på ett fartyg i lugnt hav?

En dröm där du befinner dig på ett däck och havet är lugnt representerar framgång, goda framtidsutsikter och kärlekslycka. Du har kontakt med dina känslor.

Vad betyder en dröm där du befinner dig på däck på ett fartyg i en storm?

En dröm där du befinner dig på ett däck under en storm representerar motgångar och svåra relationer.

Vad betyder en dröm där du befinner dig på ett fartygs däck efter en storm?

En dröm där du befinner dig på däck efter en storm tyder på att du har klarat dig igenom svåra tider och känslor.

Vad betyder en dröm där du befinner dig på ett tomt däck på ett fartyg?

En dröm om ett tomt däck betyder att du känner dig känslomässigt uttömd.

Se även drömmen om betydelsen av Båt eller fartyg. och drömmen om betydelsen av hav eller . storm