barn som sitter på sängen

cancer

Vad betyder en dröm där du har cancer?

En dröm där du har cancer indikerar hopplöshet, sorg, självömkan och lite förlåtelse. Det känns som om du slösar bort ditt liv. Den här drömmen symboliserar också något i ditt liv som plågar dig, stör dig eller sårar dig känslomässigt. Ett känslomässigt problem äter upp dig.

Vad betyder en dröm där du får diagnosen cancer?

En dröm där du får en cancerdiagnos representerar hur du känner dig själv. Du tycker att du är värdelös, du är ledsen och självömkande. Du måste ta reda på vad det är som gör att du känner dig så här och kväva det i sin linda innan det blir värre.

Vad betyder en dröm där du behandlas för cancer?

En dröm där du behandlas för cancer representerar en positiv förändring i ditt liv.

Vad betyder en dröm där någon annan har cancer?

En dröm där någon har cancer indikerar att du måste ändra ditt negativa sätt att tänka innan det äter upp dig.

Vad betyder en dröm där någon du älskar har cancer?

En dröm där någon du älskar har cancer symboliserar att du inte vill förlora den personen eller släppa den.

Vad betyder en dröm där du blir botad från cancer?

En dröm där du blir botad från cancer innebär stora förändringar och en ny början i ditt liv.

Se även följande drömmen betydelse av tumör