ätstörning

ätstörning

Vad betyder en dröm om en binge?

En dröm om att du äter mycket betyder att du inte är nöjd med ditt liv och att något saknas.

Vad betyder en dröm där du äter för mycket och kräks?

En dröm där du äter för mycket och sedan kräks betyder att du inte är nöjd med ditt nuvarande liv. Du fyller ditt liv med saker som är onödiga och oviktiga och du vill skjuta bort de saker som känns obekväma.

Vad betyder en dröm där du överäter efter en lång period av svält?

En dröm där du efter att ha svultit dig själv under en lång tid överäter och känner dig sjuk förutspår att en efterlängtad fred kommer att komma, men du måste vara försiktig så att du inte gör några misstag.

Se även följande drömmen betydelse av anorexi eller drömmen betydelse av bulimi