ark

ark

Vad betyder en dröm om lakan?

En dröm om lakan symboliserar öppen sexualitet och yttre skönhet. Eller så symboliserar drömmen att du är omhändertagen och skyddad. Du känner dig skyddad och älskad. Den här drömmen kan tyda på att någon som bryr sig om dig vakar över dig. Alternativt kan drömmen tyda på att du förbereder dig för att inleda ett nytt förhållande eller ett nytt projekt.

Drömmer om tillståndet i lakanen

Vad betyder en dröm om rena lakan?

En dröm om rena lakan symboliserar en positiv förändring i ditt liv. Den situation du befinner dig i nu är bättre än tidigare. Du har kontroll över ditt öde och behöver inte längre oroa dig för vad andra tycker om dig.

Vad betyder en dröm om färgade lakan?

En dröm om fläckiga lakan betyder att du är i en dålig situation och att något måste göras för att rätta till situationen. Du bör vara försiktig så att du inte tar onödiga risker.

Vad betyder en dröm om smutsiga lakan?

En dröm om smutsiga lakan representerar fusk eller otrohet. Eller så symboliserar drömmen avsaknaden av harmoni i dina relationer med andra. Du är orolig för hur din attityd kommer att påverka andra. Du behöver råd eller känner dig osäker på dina beslut och handlingar.

Vad betyder en dröm om smutsiga lakan på ett tvättställ eller utanför?

En dröm om smutsiga lakan på en synlig plats symboliserar att du avslöjar dina hemligheter eller problem. Eller så symboliserar drömmen en förlust av ordning och trygghet i ditt liv. Du måste ta dig tid att rensa dig från negativa känslor.

Vad betyder en dröm om att byta lakan?

En dröm om att byta lakan tyder på ett problem mellan dig och din älskare. Det kan handla om svartsjuka eller otrohet. I vissa fall kan ett byte av lakan också innebära en stor förändring. Se även drömmen om betydelsen av ändra

Drömmer om många lakan

Vad betyder en dröm om att vara täckt av lakan?

En dröm där du är täckt av lakan symboliserar att du har behandlats med omsorg och kärlek. Den här drömmen kan tyda på att du känner dig försummad eller otacksam, eller att du behandlas orättvist.

Vad betyder en dröm där du är omgiven av lakan?

En dröm där du är omgiven av lakan symboliserar att du är skyddad och skyddad. Du är trygg och kan vara säker på att ingen skada kommer att drabba dig. Drömmen kan också tyda på att du känner dig osäker eller orolig. Drömmen kan också betyda att du precis har startat ett nytt företag och att du är rädd att resultatet inte kommer att bli positivt.

Vad betyder en dröm om en hög med lakan?

En dröm där du ser en hög med lakan betyder att du befinner dig i en olycklig situation. Du kommer förmodligen att behöva möta en konflikt eller ett obehagligt problem. Kanske upplever du någon form av svårighet.

Andra drömmar om lakan

Vad betyder en dröm om att dela lakan?

En dröm där du delar ut lappar symboliserar att du har ansvaret för något eller att du spelar chef.

Bläddra till toppen