man som pekar mot kameran

anklaga

Vad betyder en dröm om att bli anklagad?

En dröm där du blir anklagad tyder på överväldigande skuldkänslor. Du känner skuld för något i ditt förflutna. Du måste ta reda på vad som fick dig att känna dig så skyldig. Drömmen kan också betyda att du tvivlar på dig själv och de val du gör.

Vad betyder en dröm om att skylla på andra?

En dröm där du anklagar andra tyder på att du är oense med människor i din närhet. Drömmen tyder också på att du har svårt att komma överens med någon. Du gör det svårt för din omgivning.