stroop

Stroop in je droom symboliseert sentimentaliteit en nostalgie. De droom kan ook betekenen dat je je in een stroperige situatie bevindt, of een metafoor zijn voor iets dat maar langzaam in beweging komt.