stroop

brown wooden honey dipper

Een droom over stroop symboliseert sentimentaliteit en nostalgie. Deze droom kan ook betekenen dat je je in een stroperige situatie bevindt, of een metafoor zijn voor iets dat maar langzaam in beweging komt.