snijden

snijden

Een droom dat je een stuk hout snijdt symboliseert spirituele en creatieve energie. Metaforisch gezien transformeer je onbewuste energie in bewustwording.

Dromen dat je vlees aan het snijden bent, geeft aan dat je jezelf probeert te bevrijden van bepaalde gevoelens. Je kunt afstand nemen van je emoties en ze analyseren vanuit een objectief standpunt. Het kan ook dat een persoon of situatie een aspect van je leven binnendringt.