sluier

woman holding black scarf

Wat betekent een droom over een sluier?

Een droom over een sluier symboliseert iets dat opzettelijk verborgen wordt gehouden, onderdrukte emoties, of een op handen staande levensverandering. Deze droom kan ook staan voor nederigheid, bedeesdheid, onschuld, zuiverheid, eerlijkheid, of maagdelijkheid. Of deze droom betekent dat je door iemand anders gemanipuleerd wordt. Je moet je meer bewust worden van hoe je door anderen beïnvloed wordt.

Dromen over een sluier dragen

Wat betekent een droom waarin je een sluier draagt?

Een droom waarin je een sluier draagt betekent dat je dat je moeite hebt met de verantwoordelijkheid voor je daden op je te nemen. Misschien probeer je iets te verdoezelen. Of misschien heb je moeite om in het reine te komen met een aspect van je leven dat je niet bevalt. Misschien heb je je ware gevoelens lange tijd verborgen gehouden en moet je iemand binnenlaten.

Wat betekent een droom over een sluier dragen als man?

Een droomt waarin je als man een sluier draagt kan de vrouwelijke aspecten van je karakter symboliseren. Misschien moet je je vrouwelijke kant erkennen.

Dromen waarin iemand anders gesluierd is

Wat betekent een droom waarin iemand anders een sluier draagt?

Een droom waarin iemand anders een sluier draagt betekent dat je bedrogen of voorgelogen wordt, of dat iemand in je omgeving geheimen voor je heeft. Misschien heb je te maken met een gewetenloze zakenpartner of echtgenoot. Of deze droom betekent dat je op het punt staat een nieuwe relatie aan te gaan en dat je een zuiver, onschuldig iemand zoekt met wie je je diepste gedachten en gevoelens kunt delen.

Wat betekent een droom waarin je een sluier over iemand anders legt?

Een droom waarin je een sluier over iemand anders legt betekent dat je de waarheid over iemand anders probeert te verbergen. Of deze droom staat voor iemand in bedwang houden, zijn of haar ware aard verbergen, of misleiding.

Wat betekent een droom over een gesluierd gezicht?

Een droom over een gesluierd gezicht staat voor iemand die zijn ware gevoelens verbergt. Of deze droom kan iemand voorstellen die de weg kwijt is.

Dromen over een sluier afdoen

Wat betekent een droom waarin je een sluier afdoet?

Een droom waarin je een sluier afdoet symboliseert dat je iets onthult over jezelf dat je niet wilt toegeven.

Wat betekent een droom waarin je de sluier van iemand anders afneemt?

Een droom waarin je de sluier van iemand anders afneemt betekent dat je iemands verborgen karakterfouten of sluwheid blootlegt. Misschien dwing je iemand om zijn of haar negatieve kanten onder ogen te zien.

Dromen over een kleur sluier

Wat betekent een droom over een zwarte sluier?

Een droom over een zwarte sluier wijst op een verlies in je leven of op niet eerlijk zijn over je gevoelens. Of deze droom wijst op onzuivere bedoelingen, iets achterhouden, niet eerlijk zijn, of verdriet.

Wat betekent een droom over een witte sluier?

Een droom over een witte sluier symboliseert zuiverheid van gevoelens en eerlijkheid.

Wat betekent een droom over een rode sluier?

Een droom over een rode sluier betekent hartstocht, verlangen, en sterke gevoelens. Of deze droom geeft aan dat je niet helemaal eerlijk bent tegenover jezelf of anderen.

Wat betekent een droom over een groene sluier?

Een droom over een groene sluier betekent een nieuw begin en optimisme. Je zult veel geluk hebben in je persoonlijke en zakelijke zaken.

Wat betekent een droom over een blauwe sluier?

Een droom over een blauwe sluier symboliseert trouw, loyaliteit en toewijding.

Dromen over rouwsluiers

Wat betekent een droom over een rouwsluier?

Een droom over een rouwsluier symboliseert schande, spijt, verdriet of angst of aarzeling voor een blijvende verandering.

Wat betekent een droom waarin je een rouwsluier draagt?

Een droom waarin je een rouwsluier draagt voorspelt dat je in een moeilijke tijd terecht komt als je je niet openstelt voor je echte gevoelens.Het is nu de tijd om je open te stellen voor je omgeving, je ware gevoelens te delen en je niet meer te verbergen.

Dromen over bruidssluiers

Wat betekent een droom over een bruidssluier?

Een droom over een bruidssluier voorspelt een huwelijk of andere blijde gebeurtenis. Of deze droom wijst op angst dat je perfect moet zijn voor een ander.

Wat betekent een droom over het dragen van een bruidssluier?

Een droom over het dragen van een bruidssluier symboliseert dat je je ware gevoelens te veel achterhoudt. Je moet meer rekening houden met de gevoelens van je partner en eerlijker zijn over je bedoelingen met de relatie. Deze droom kan ook wijzen op een positieve verandering die zeer binnenkort in de toekomst op komst is. Dit is de tijd om een risico te nemen met de liefde.

Wat betekent een droom over een kapotte of versleten bruidssluier?

Een droom over een kapotte of versleten bruidssluier symboliseert dat je minder begint te voelen voor iemand die je ooit liefhad.

Andere dromen over sluiers

Wat betekent een droom over een sluier gemaakt met voile?

Een droom over een sluier van voile symboliseert dat je te transparant bent in je bedoelingen. Of deze droom symboliseert je angst dat je perfect moet zijn voor een ander. Zie ook de droombetekenis van voile (stof)

Scroll naar top