paličky

paličky

Čo znamená sen o paličkách?

Sen o paličkách naznačuje, že sa snažíte manipulovať s určitou situáciou. Alebo tento sen znamená, že rozširujete svoje vedomosti, zručnosti a rozsah.

Čo znamená sen o používaní paličiek?

Sen, v ktorom používate paličky na niečo iné ako na jedlo, naznačuje, že sa nachádzate v ťažkej situácii, ale že ste kreatívni pri hľadaní riešení.

Pozri tiež sen o význame čínskeho jedla