žena v bielej košeli s dlhým rukávom a čiernobielych kvetovaných nohavičkách leží na modrej posteli

masturbácia alebo sebauspokojovanie

Čo znamená sen o masturbácii alebo sebauspokojovaní?

Sen o masturbácii alebo sebauspokojovaní symbolizuje emocionálne alebo psychické uspokojenie, potešenie, fantáziu, snívanie o vašich túžbach alebo cieľoch. Možno si viac ceníte potešenie a úspech ako úspech alebo životné skúsenosti. Alebo tento sen znamená, že ste pripravení preskúmať svoje najhlbšie fantázie a túžby. Ďalšou možnosťou je, že tento sen symbolizuje vašu potrebu zmierniť stres.

Sny, v ktorých masturbujete

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete?

Sen, v ktorom masturbujete alebo sa uspokojujete, predstavuje vaše neznáme a nevyslovené sexuálne potreby a túžby. Tento sen môže tiež naznačovať, že popierate svoju sexualitu. Možno ste sexuálne potlačení alebo sa cítite vinní za svoje sexuálne túžby. Tento sen môže tiež znamenať, že ste sexuálne napätí a potrebujete upustiť paru. Alebo tento sen môže naznačovať, že sa o seba potrebujete postarať spôsobom, ktorý nemusí byť nevyhnutne sexuálny. Tento sen môže hovoriť o tom, že existujú veci, ktoré si môžete dať len vy sami.

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete s oblečením?

Sen, v ktorom masturbujete s oblečením, znamená, že sa za svoje činy hanbíte. Možno pred sebou alebo pred partnerom niečo skrývate. Možno sa hanbíte za svoju sexualitu alebo za city, ktoré prechovávate k partnerovi.

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete pri pornografii?

Sen, v ktorom masturbujete pri pornografii, môže symbolizovať vašu potrebu sexuálneho uspokojenia. Ďalšou možnosťou je, že tento sen znamená, že máte sklon k promiskuite a vyhľadávate sexuálne zážitky od iných ľudí.

Čo znamená sen, v ktorom počas spánku masturbujete?

Sen, v ktorom počas spánku masturbujete, zvyčajne naznačuje, že sa snažíte zakryť niečo, za čo sa cítite vinní. Alebo môže byť tento sen varovaním, že vás niekto iný prichytí pri niečom zlom.

Sny, v ktorých masturbujete v prítomnosti niekoho iného

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete vedľa svojho partnera?

Sen, v ktorom masturbujete vedľa svojho partnera, naznačuje, že sa cítite neisto, pokiaľ ide o vaše telo alebo city, ktoré k partnerovi prechovávate. Tento sen môže tiež znamenať, že sa o seba musíte postarať spôsobom, ktorý nemusí byť nevyhnutne sexuálny. Alebo tento sen môže hovoriť o tom, že existujú veci, ktoré si môžete dať len vy sami.

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete so svojím partnerom?

Sen, v ktorom masturbujete so svojím partnerom, môže symbolizovať vašu potrebu lásky a náklonnosti. Možno sa cítite osamelí a túžite po niekom, kto by vás miloval a chápal. Alebo tento sen môže predstavovať vašu túžbu po citovej intimite.

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete v prítomnosti niekoho iného?

Sen, v ktorom masturbujete pred niekým iným, zvyčajne naznačuje, že ste veľmi zvedaví na inú osobu. Alebo tento sen znamená, že žiarlite na inú osobu a chcete vedieť, čo robí. 

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete s niekým iným?

Sen, v ktorom masturbujete s niekým iným, znamená, že sa cítite žiarliví alebo neistí, pokiaľ ide o sexualitu a potreby vášho partnera. Tento sen môže znamenať aj to, že sa cítite neisto vo svojej sexualite a potrebujete sa odreagovať. Alebo tento sen znamená, že sa o seba musíte postarať spôsobom, ktorý nemusí byť nevyhnutne sexuálny. Tento sen môže hovoriť o tom, že existujú veci, ktoré si môžete dať len vy sami.

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete s niekým, kto vás potom opustí?

Sen, v ktorom masturbujete s niekým iným, kto vás potom opustí, znamená, že sa cítite neisto vo svojom tele alebo v pocitoch, ktoré prechovávate k partnerovi. Tento sen môže znamenať aj to, že sa cítite neisto vo svojej sexualite a potrebujete sa odreagovať.

Snívanie o mieste, kde masturbujete

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete v kúpeľni?

Sen, v ktorom masturbujete v kúpeľni, znamená, že sa obávate, či budete alebo nebudete schopní podať výkon v posteli so svojím partnerom.

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete v sprche?

Sen, v ktorom masturbujete v sprche, zvyčajne naznačuje, že sa cítite neisto vo svojom tele. Tento sen vám tiež môže naznačovať, že sa o seba musíte postarať spôsobom, ktorý nemusí byť nevyhnutne sexuálny.

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete na verejnosti?

Sen, v ktorom masturbujete na verejnosti, môže symbolizovať vašu potrebu sexuálne sa prejaviť alebo potrebu zbaviť sa zábran a sebavedomia. Alebo tento sen znamená, že sa cítite neisto, pokiaľ ide o vaše city k partnerovi. Ak sa tento sen opakuje, bude najlepšie, ak sa o svojich obavách porozprávate s partnerom. 

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete vonku?

Sen, v ktorom masturbujete vonku, môže symbolizovať vašu potrebu uvoľniť sa od stresu a úzkosti. Tento sen môže tiež naznačovať tendenciu oddávať sa sexuálnym aktivitám, a to na neobvyklých alebo neočakávaných miestach. Môže to tiež znamenať, že ste príliš otvorený, pokiaľ ide o vaše sexuálne potreby, a chýbajú vám hranice.

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete na pláži?

Sen, v ktorom masturbujete na pláži, môže symbolizovať vašu túžbu po sebauspokojení a zmyselnom pôžitku. Možno sa cítite znudení svojím životom a hľadáte nové spôsoby, ako vyjadriť svoju sexuálnu energiu. Možno hľadáte niečo, čo by vám dodalo pocit úplnosti. Alebo tento sen môže naznačovať, že sa snažíte nájsť niečo, čo nikdy nemôžete mať.

Čo znamená sen, v ktorom masturbujete v aute?

Sen, v ktorom masturbujete počas jazdy autom, znamená, že sa cítite vystresovaní. Možno vás niečo trápi a cítite sa príliš znepokojení, aby ste s tým niečo urobili. Možno máte pocit, že nemôžete opustiť svoje zamestnanie a že nemáte iné možnosti. Alebo tento sen môže hovoriť o tom, že nerobíte to, čo chcete robiť. Môžete sa cítiť uväznení životom.

Sny, v ktorých niekto iný masturbuje

Čo znamená sen, v ktorom vidíte niekoho známeho masturbovať?

Sen, v ktorom vidíte niekoho, koho poznáte, ako masturbuje, naznačuje, že máte obavy o svoje vlastné zábrany. Možno vás niečo vo vašom živote neuspokojuje tak, ako by mohlo. Nezabudnite, že tento sen nemusí nevyhnutne znamenať sexuálne zábrany.

Čo znamená sen, v ktorom niekto, koho nepoznáte, masturbuje?

Sen, v ktorom niekto, koho nepoznáte, masturbuje pred vami, môže znamenať, že sa cítite neisto alebo vinní za svoju vlastnú sexualitu. Tento sen môže tiež znamenať, že máte pocit, že vás ostatní sledujú alebo posudzujú.

Čo znamená sen, v ktorom váš partner masturbuje? 

Sen, v ktorom váš partner masturbuje, znamená, že vaše city k nemu sú silné, ale že sa cíti neisto. Tento sen často symbolizuje nešťastnú časť vášho vzťahu. Tento sen môže tiež znamenať, že žiarlite na sexuálne potreby svojho partnera.

Pozrite si tiež význam slova sen: