servet

Een droom over servetten wijst op de aanwezigheid of het gebrek aan orde in je leven. Schone servetten zijn een goed teken. Vuile servetten zijn een indicatie van een probleem in je relatie of emotionele zaken.

Als je een servet nodig hebt in een droom en je kunt er geen vinden dan is het een teken dat je niet krijgt wat je nodig hebt van een belangrijke relatie in je leven. Als je in staat bent om een servet te vinden dan zegt het dat aan je behoeften wordt voldaan.

inzicht kracht

Je kunt krijgen wat je wilt. Of het nu gaat om meer succes, leuker werk, het verbeteren van je relaties of het vinden van geluk. Het is een kwestie van slimmer denken, betere acties en positievere gevoelens. Ontdek de kracht in jezelf! 

Slechts € 10,-

De plek van een servet in een droom is niet zo belangrijk als of hij er wel of niet is als je het nodig hebt. Als je een servet op de grond vindt dan is het waarschijnlijk dat je een nieuwe relatie op je pad komt. Of het een goede relatie is, hangt af van de vraag of het servet schoon of vuil is. Een schoon servet is goed nieuws en vies of gekreukeld servet is een negatief voorteken voor liefde of emotionele connecties.

Wanneer er in een droom veel servetten voorkomen, zoals bij een diner, dan kan dit duiden op een huwelijk of een sterker wordende relatie. Als de servet wordt gecombineerd met eten dan is het een teken van het verwachten van een kind.