schildwacht

soldier standing near white door of brown concrete building

Wat betekent een droom over een schildwacht?

Een droom over een schildwacht betekent dat je het gevoel hebt dat je bescherming nodig hebt tegen gevaren om je heen.