schermen

two person fencing inside the gym

Een droom waarin je aan het schermen bent suggereert dat je op gespannen voet staat met iemand in je wakkere leven. Denk aan de relatie die je hebt met de persoon die je aan het schermen bent. Als deze persoon onbekend is kan je in strijd zijn met een aspect van jezelf. Of deze droom symboliseert behendigheid, sluwheid en snelheid.