schandaal

woman holding denim jacket

Een droom waarin je betrokken bent bij een schandaal suggereert dat je je te veel bezighoudt met wat anderen over je zeggen of denken. Of deze droom geeft aan dat je je aandacht moet richten op belangrijkere zaken. Deze droom kan ook betekenen dat je te veel bezig bent met plezier maken en te weinig met je vriendschappen onderhouden.