roken

roken

Een droom waarin je rookt geeft aan dat je jezelf en anderen probeert te beschermen tegen je emoties. Je hebt moeite om anderen binnen te laten. Deze droom kan ook een metafoor zijn voor een verslavende relatie of gewoonte. Of je moet iets uit je leven weren dat schadelijk is voor je gezondheid.

Een droom waarin iemand anders rookt wijst op een of andere vorm van verdeeldheid, onenigheid of opstandigheid.

Een droom waarin je andermans rook inademt suggereert dat je onwetendheid over een bepaalde situatie je kwaad doet.

Zie ook de droombetekenis van een sigaret.