roken

Als je zelf niet rookt en droomt dat je rookt, geeft dit aan dat je jezelf en anderen probeert te beschermen tegen je emoties. Je hebt moeite om anderen binnen te laten. Deze droom kan ook een metafoor zijn voor een verslavende relatie of gewoonte.

De betekenis van een droom waarin iemand rookt hangt af van je persoonlijke associaties met roken. Het wijst echter vaak op een of andere vorm van verdeeldheid, onenigheid of opstandigheid.

Een droom waarin je andermans rook inademt suggereert dat je onwetendheid over een bepaalde situatie je kwaad doet.

Zie ook sigaret.