rijden

rijden

Een droom waarin je op een dier of voertuig rijdt, symboliseert het pad en de richting van je leven. Als je wegrijdt, suggereert het dat je afstand moet nemen van een bepaald probleem. De droom kan ook betekenen dat je meegaat met de plannen en ideeën van iemand anders. Je moet minder passief zijn en voor jezelf opkomen. Dromen dat je op een fiets, motor of paard rijdt staat voor je seksuele ritme.

Dromen dat je een rit wordt geweigerd betekent dat je opvattingen in strijd zijn met de persoon of personen in het voertuig.