reumatiek

reumatiek

Een droom over reuma suggereert dat een onverwachte kwestie het bereiken van je doelen en plannen zal vertragen. Of de droom symboliseert je starre en inflexibele manier van werken. Je moet wat losser worden.

Een droom waarin anderen reumatisch zijn symboliseert kleine teleurstellingen in de toekomst.