regels

  • Dromen dat je de regels overtreedt, geeft je gevoelens van frustratie aan. Je hebt het gevoel dat iemand of iets je onrechtvaardig behandelt. De droom kan ook aangeven dat je voor jezelf moet opkomen en je mening moet laten gelden. Soms moet je tegen het systeem ingaan.
  • Dromen dat je je aan de regels houdt symboliseert integriteit.
  • Dromen dat je regels maakt suggereert dat je behoefte hebt aanmeer discipline
  • Dromen dat je de regels aanvecht symboliseert interne conflicten en persoonlijke strijd.