rebel

rebel

Een droom waarin je een rebel bent geeft aan dat je voor jezelf moet opkomen en je eigen persoonlijkheid moet laten zien, ook ga je daarmee tegen mensen in. Het is tijd om actie te ondernemen.

Een droom waarin een rebel voorkomt betekent dat je je onredelijk behandelt voelt en je daartegen verzet. Als je de rebel in je droom uitscheldt of aanvalt verzet je je ook tegen jezelf. Als de rebel in je droom jou aanvalt dan heb je iemand onrecht aangedaan of beledigd.