racisme

Het ervaren van racisme in je droom geeft aan dat je misschien te veroordelend en discriminerend bent in een bepaalde situatie in je leven. Misschien heb je iemand ten onrechte veroordeeld vanwege de manier waarop hij of zij zich aan je vertoont.

Dromen dat je racistisch bent geeft aan dat je weigert om aan de kant te worden gezet. Je weigert te worden afgewezen voor iets.

Als je racisitisch bent is de droom een weerspiegeling van je ideologieën en overtuigingen.