plein

plein

Een droom over een plein symboliseert je gevoelens en houding ten opzichte van sociale en gemeenschappelijke situaties.

Het plein toont het type relatie dat je hebt met de buitenwereld. Als je bang bent tijdens de droom duidt een leeg plein op isolatie en een plein vol mensen op de angst om mensen je privacy te laten binnendringen en verdwaald te raken in de menigte. Als je blij bent tijdens de droom duidt een leeg plein om gelukkig zijn met weinig contacten en een vol plein op blijdschap om de mensen om je heen.

De droom kan ook betekenen dat een belangrijke gebeurtenis of overgangsritueel op het punt staat plaats te vinden.