overheid

overheid

Een droom over de overheid staat voor macht en de kwaliteiten of gevoelens die je leven beheersen. Misschien begeleiden hebzucht, lust of liefde je in de manier waarop je leeft.

Een droom over een overheidsinstantie symboliseert je verzet tegen onrecht, verzet tegen machtsmisbruik en verzet tegen besturing van bovenaf.

Een droom over de overheid komt vaker voor in tijden dat het slecht gaat in de wereld. De droom kan ook een afspiegeling zijn van je opvattingen over de maatschappij in het algemeen.