orkest

orkest

Een droom over een orkest gaat over harmonie en saamhorigheid. Een droom waarin een orkest adembenemend mooi speelt verwijst naar je verlangen naar meer harmonie in je leven. Een droom waarin het orkest vals speelt betekent dat je moeite hebt harmonie te vinden.

Een droom waarin je in een orkest speelt staat voor innerlijke integratie, resolutie en harmonie. Je moet verschillende aspecten van je leven integreren. Deze droom kan je ook wijzen op je wens je aan te passen en geaccepteerd te worden door de maatschappij.

Een droom waarin je de muziek van een orkest hoort symboliseert dat je verbonden bent met de mensheid. Je bent sympathiek en gepassioneerd over je overtuigingen.

Een droom waarin je een orkest dirigeert geeft aan dat je te veel controle wilt hebben, je geluk wilt afdwingen of zelfs dat je je omgeving manipuleert. De droom kan ook suggereren dat je te directief bent in het dagelijks leven.