optellen

optellen

Een droom waarin je moeite hebt met optellen wijst erop dat je moeite zult moeten doen om zakelijke bepaalde dingen te bereiken.

Het in een droom opsporen van een optelfout voorspelt dat je je tegenstanders de wind uit de zeilen nemen door hun plannen tijdig te doorzien.

Dromen dat je getallen optelt met een rekenmachine voorspelt dat je een machtige medestander zult hebben.

Als je niet kunt zien welke getallen er staan symboliseert dat dat je materieel verlies zult lijden door ergens te weinig aandacht aan te besteden.