optellen

Wat betekent een droom over optellen?

Een droom over optellen wijst op een worsteling met moeilijkheden in het leven.

Wat betekent een droom over moeite hebben met optellen?

Een droom waarin je moeite hebt met optellen wijst erop dat je moeite zult moeten doen om zakelijke bepaalde dingen te bereiken.

Wat betekent een droom over een optelfout?

Het in een droom opsporen van een optelfout voorspelt dat je je tegenstanders de wind uit de zeilen nemen door hun plannen tijdig te doorzien.

Wat betekent een droom over optellen met een rekenmachine?

Dromen dat je getallen optelt met een rekenmachine voorspelt dat je een machtige medestander zult hebben.

Wat betekent een droom over optellen terwijl je de getallen niet kunt zien?

Een droom waarin je een optelsom moet doen maar je niet kunt zien welke getallen er staan symboliseert dat je materieel verlies zult lijden door ergens te weinig aandacht aan te besteden.