ophaalbrug scaled

ophaalbrug

Een droom waarin je over een ophaalbrug loopt betekent dat je gehoor zult vinden bij een actueel probleem. Een droom waarin de ophaalbrug wordt opgehaald of niet neergelaten betekent dat je een probleem niet kan oplossen of een gesteld doel niet kan bereiken. In dat geval zul je je doel via een omweg moeten bereiken. Let er ook op waar de ophaalbrug overheen gaat en waar hij naartoe leidt.