onderzoek

onderzoek

Een droom waarin iemand onderzoek naar je doet staat voor schuldgevoelens. Je wordt onder de loep genomen en je gedrag wordt in twijfel getrokken.

Een droom waarin je vrijwillig meewerkt aan onderzoek betekent dat je je niet kunt verweren tegen beschuldigingen van mensen om je heen.