omvallen

omvallen

Een droom waarin je omvalt en niet bang bent betekent dat je je tegenslagen met gemak zult overwinnen. Een droom waarin je omvalt en bang bent betekent een gebrek aan controle, onzekerheid of gebrek aan steun in je leven.

Een droom waarin iets omvalt betekent dat er veranderingen op komst zijn, die je zelf moet starten. Als iemand anders iets laat omvallen betekent het dat je de hulp van anderen nodig hebt om veranderingen te starten.

Een droom waarin iets omvalt waarvan de inhoud verloren gaat betekentdat de veranderingen verliezen kunnen betekenen.