omarming

omarming

Een droom waarin je wordt omarmd gaat over geborgenheid, vrede, of geluk. Als je wordt omarmd door iemand die je mag voorspelt dat geluk in de liefde. Een omarming door iemand die je niet mag betekent dat je te maken krijgt met verkeerde vrienden of relaties. Een droom waarin je door de dood wordt omarmd staat voor een naderend gevaar.

Lees ook de droombetekenis van omhelzing.