net

Netten wijzen op opsluiting en zijn vaak een weerspiegeling van angst en onzekerheid over je eigen leven. Een net in je droom suggereert dat je in een gecompliceerde levenssituatie zit. Je voelt je gevangen. Het kan ook betekenen dat je je bereik moet uitbreiden. Het is tijd om je “netten uit te werpen” en te zien wat je vangt. Het net kan ook een metafoor zijn voor je netwerk van verbindingen of het internet.

Een net is ook een symbool van je eigen acties. Een open net is een teken van eerlijk handelen en een gesloten net geeft aan dat je acties oneerlijk zijn en anderen schade zullen berokkenen. D

Dromen van een gescheurd, oud of versleten net is een slecht voorteken. Dit soort dromen zal verwijzen naar een relatie waar je partner zich emotioneel of seksueel niet tevreden voelt.

Als een net veel vis binnenbrengt is het een goed teken van liefde en het zegt dat je veel mogelijkheden hebt. Als er maar een paar of slechts één vis in het net zit, staat er dat je ware liefde al om je heen is of dat je ze op de een of andere manier kent. Een witte vis in je net betekent grote mogelijkheden voor de liefde.