magistraat

Een droom over een magistraat -iemand  die is verkozen of benoemd in een openbaar bestuursambt, zoals een burgemeester of rechter- staat voor een autoritaire figuur in je leven. Of deze droom betekent dat je er behoefte aan hebt dat iemand je controleert of vertelt wat je moet doen. Het kan dat je je dingen doet die niet passen in je geloofssysteem of in hoe je vindt dat mensen zich moreel gezien horen te gedragen. Je hebt last van schuldgevoelens.