maden

maden

Wat betekent een droom over maden?

Een droom over maden vertegenwoordigt je angst of bezorgdheid over de dood. Deze droom kan ook symbool staan voor een vraagstuk of probleem dat je hebt verworpen en dat je nu opvreet. Je moet het onder ogen zien, want het vernietigt je gevoel van harmonie en evenwicht.

Wat betekent een droom over op maden stappen, staan of trappen?

Een droom waarin je op maden stapt of staat wijst op schuld en onreinheid. Je probeert immorele gedachten of gedrag te onderdrukken. Of deze droom symboliseert je veerkracht, doorzettingsvermogen en je vermogen om tegenspoed te overwinnen.

Wat betekent een droom over zwarte maden?

Een droom over zwarte maden betekent dat je in ontkenning bent over een probleem. Je weigert de waarheid te zien.

Wat betekent een droom over maden in je mond?

Een droom waarin maden uit je mond kruipen betekent dat je niet toegeeft dat je iets hebt gezegd of dat je je belofte niet nakomt.

Lees ook de droombetekenis van larven , rupsen of ongedierte