machthebber of heerser

machthebber of heerser

Een droom over een machthebber of heerser geeft aan dat je je zorgen maakt dat je niet voldoet aan de normen van anderen. Of de droom betekent dat je voorzichtig moet zijn bij het nemen van een beslissing of het vellen van een oordeel.