maansverduistering

Een droom over een maansverduistering betekent dat je vrouwelijke kant wordt overschaduwd. Of het kan betekenen dat er een verborgen aspect van jezelf naar boven komt.

Een droom waarin de maansverduistering voorbij is symboliseert nieuw licht en kennis. Je moet een probleem vanuit een ander perspectief bekijken.